Starterslift, extern commissielid

Starterslift ondersteunt ambitieuze startende ondernemers. Met de juiste kennis, faciliteiten, connecties en financiële middelen draagt Starterslift actief bij aan het uiteindelijke doel van de starter: een geslaagde onderneming. Starterslift zet zich in voor kansrijke ondernemers met innovatieve, onderscheidende ideeën of bijzonder talent in West- en Midden-Brabant.

Michelle is sinds juni extern commissielid en luistert met veel plezier naar ondernemingsplannen van jonge ondernemers!

 

starterslift