Onderdeel van de aangescherpte positionering van KS Industries was het ontwikkelen van een nieuwe huisstijl. Samen met strateeg Erik van der Liet hebben wij deze gerealiseerd.

  • service

  • merkbewaking

  • merkstijl

De KS Olifant
De kernwaarden van KS Industries (betrouwbaar, vakmanschap, oplossingsgericht, daadkracht en samen) sluiten goed aan bij de eigenschappen waar olifanten over beschikken. Olifanten behoren tot de meest intelligente dieren op aarde, dit past bij het oplossingsgerichte karakter van KS Profiel. Olifanten staan erom bekend dat zij werktuigen gebruiken om tot oplossingen te komen, hieruit blijkt vakmanschap. Daarnaast zijn olifanten erg betrouwbaar, ze zorgen niet alleen voor hun eigen kalveren, maar ook voor andermans jongen indien dat nodig is. Olifanten zijn kuddedieren en werken samen. KS Industries kenmerkt zich tevens door haar samenwerkingen, niet alleen met de klant maar ook met collega’s en leveranciers.

KS Industries met haar units
KS Industries is een familiebedrijf dat bestaat uit een groep gespecialiseerde ondernemingen met bedenkers, makers, regelaars en bouwers. Van ontwerp en productie van stalen bouwdelen tot het uit handen nemen van volledige bouwprojecten: opdrachtgevers met ideeën en ambitieuze plannen helpen wij graag verder.

De mensen van KS denken en doen mee en realiseren samen met de klant de mooiste projecten. Als familiebedrijf met bijna 50 jaar ervaring in hoogwaardige productietechniek, staalconstructie en systeembouw bundelen wij onze krachten, betrouwbaar en klantgericht: workmanship you really want.

De markt van KS Industries kent geen concurrenten die een dier in hun huisstijl gebruiken. Dit zorgt voor een onderscheidend karakter. Het beeldmerk van de olifant zorgt voor herkenning, blijft hangen en leent zich ervoor om een iconische status te krijgen (hé dat is de olifant van KS!).

Herkenbare stijl voor iconen
De vormtaal uit het logo leent zich perfect voor het ontwerpen van een herkenbare set iconen. Toen de visuele identiteit doorontwikkeld werd en uitingen vorm kregen hebben wij dan ook de basis gelegd voor een sterke iconenset. Deze blijft door ontwikkelen en kenmerkt zich door de hoekige en robuuste vormen. Net zoals de olifant zijn het krachtige iconen die zorgen voor herkenning van het merk KS.

amphia

baeken

icorp