Samen met Judith Jansen en Madelon de Graauw ontwikkelden wij een identiteit voor Biezonderwijs die verbindt en ruimte biedt voor alle Biezonderwijs scholen.

  • service

  • merkbewaking

  • merkstijl

Beeldtaal
Biezonderwijs is de overkoepelende organisatie voor 9 scholen en het expertisecentrum de Kracht. Voor deze structuur hebben we een identiteit bedacht die eenheid uitstraalt maar waar tegelijkertijd ruimte is voor onderscheid.

In onze nieuwe huisstijl speelt beeldtaal een belangrijke rol. De streepjes uit het corporate logo, bieden volop ruimte om op speelse en luchtige wijze boodschappen door te geven en te versterken. De beeldtaal helpt dus om onze verhalen op eenvoudige wijze kracht bij te zetten. Door het gekozen lijnenspel zijn er veel mogelijkheden.

De Kracht
De Kracht is het expertisecentrum van Biezonderwijs en zet zich in om innovatieve lesmethodes te ontwikkelen voor een optimale toekomst van ‘onze’ kinderen.

Door het gebruik van de beeldtaal ontstaat er eenheid, door iedere school een eigen kleur te geven is er ook ruimte voor onderscheid.

amphia

ks industries

baeken